Πανεπιστήμια & Φορείς

Electronic Encyclopedias

Online Παιχνίδια & Παραμύθια

Education portal (Ministry of Education) www.e-yliko.sch.gr
British Council  (British Council)  www.britishcouncil.gr
Hellenic American Union www.hau.gr
University of Cambridge, examinations www.cambridge-efl.org.uk
UCAS - Universities and Colleges - Admission Service www.ucas.com
University of Michigan, examinations www.lsa.umich.edu/eli
Educational Training Service (TOEFL, TOEIC, GMAT etc.) www.ets.org
"Financial Times" www.financialtimes.co.uk
BBC www.bbc.co.uk
London Tourist Board www.londontouristboard.com
Visit Britain (Επίσημος ταξιδιωτικός οδηγός για τη Βρεταννία) www.visitbritain.com
Site with Teaching Resources, University of Cambridge ESOL  Examinations www.cambridgeESOL.org

Use the dictionary

Λεξικά Online

Cambridge Advanced Learner's Dictionary
On-line English – English dictionary Cambridge Advanced Learner's Dictionary
dictionary.cambridge.org

Dictionaries-Translations

available dictionaries and translators for a large number of languages www.word2word.com/dictionary.com

Medical dictionary
www.nlm.nih.gov/medlineplus/mplusdictionary.html

Oxford University Press
www.oup.com/us/?view=usa

Collection of dictionaries classified by thematic category
stommel.tamu.edu/~baum/hyperref.html

Free online law dictionaries
www.lawdictionaries.com

Longman dictionaries
www.longman.com/dictionaries

MacMillan English Dictionaries
www.macmillandictionary.com

All dictionaries
Free online law dictionaries
www.alldictionaries.com

Free translations (texts and sites)
www.freetranslation.com/web.htm