Οι νικητές του τελευταίου Debate: Γερακούδης Κώστας, Κυπιρτίδου Ελισάβετ και Παναγιωταράς Δημήτρης μαζί με τον κο Αργύρη

Οι νικητές του τελευταίου Debate


Debate 2010

Debate 2010

Debate Final

Debate Final