Αξιολόγηση

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των μαθητών είναι λεπτομερής, γίνεται καθημερινά και περιοδικά (δίμηνα τεστ). Επειδή πιστεύουμε πως η επιτυχία είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, διδασκόντων, μαθητών αλλά και γονέων, γι’ αυτό και επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία μαζί σας με 4 τρόπους:

  1. με την δίμηνη ενημέρωση σας για τις επιδόσεις των μαθητών (τα παιδιά θα σας φέρνουν στο σπίτι μία φορά το μήνα μια καρτέλα με όλες τις επιδόσεις του μήνα οποία θα υπογράφεται και θα επιστρέφεται)
  2. με τις προγραμματισμένες συναντήσεις μαζί μας (parents’ days):
  3. με τις συναντήσεις με τους καθηγητές. Το διδακτικό προσωπικό βρίσκεται στη διάθεση σας σε προκαθορισμένες ώρες και μέρες προκειμένου να συζητήσει μαζί σας οποιαδήποτε απορία, παρατήρηση έχετε.
  4. με την δυνατότητα να παρακολουθήσετε ένα ολόκληρο μάθημα της τάξης του παιδιού σας. (Ο θεσμός αυτός εφαρμόζεται για πρώτη φορά εφέτος) Ερχόμενοι σε συνεννόηση με την/τον καθηγητήτης τάξης σας μπορείτε να ορίσετε ποια ημέρα μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα.

Τα επαναληπτικά τεστ για τη σχολική χρονιά 2010 - 11 θα γίνουν:

Kυριακή 31 Οκτωβρίου1ο Επαναληπτικό τεστ
Σάββατο 18 Δεκεμβρίου2ο Επαναληπτικό τεστ
Κυριακή 20 Φεβρουαρίου3ο Επαναληπτικό τεστ
Κυριακή 10 Απριλίου4ο Επαναληπτικό τεστ
Δευτερα 30 Μαϊου έως Τετάρτη 1 Ιουνίου

Final TestΑξιολόγηση