Αρχίζουν αυτό το Σάββατο στις 6 Οκτωβρίου και ώρες 12.00 και 13.00 τα μαθήματα English for kids που απευθύνονται σε παιδιά από 6 έως 7 ετών (Α΄Δημοτικού, νήπια).

Στα τμήματα English for Kids δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνία, την κατανόηση και τη δημιουργική απασχόληση.

Native speakers καθηγητές μέσα από τη ζωγραφική, το τραγούδι, τ’ ακουστικά ερεθίσματα και το παιχνίδι το μάθημα των Αγγλικών γίνεται μια μοναδική ευχάριστη εμπειρία για το παιδί.

Έτσι, πετυχαίνουμε την εξοικείωση και την αγάπη του παιδιού για την ξένη γλώσσα, στοιχεία πολύ βασικά για την παραπέρα σχέση του με αυτήν

και προτοιμάζεται για να παρακουλουθήσει καλύτερα τα εντατικά μαθήματα από την επόμενη χρονιά (Β΄Δημοτικού).

English for kids

English For kids

Ελένη Χατζοπούλου, δυόμιση ετών