Οι κανόνες συμπεριφοράς που ακολουθούν έχουν ως στόχο να οριοθετήσουν τα πλαίσια μέσα στα οποία πρέπει να κινούνται οι μαθητές κατά την παραμονή τους στο χώρο των μαθημάτων. Η δική σας συμβολή στην τήρηση αυτών των κανόνων πιστεύουμε πως μπορεί να είναι μεγάλη.

  1. Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται στο μάθημα 3-4 λεπτά πριν και όχι νωρίτερα και να αποχωρούν αμέσως μετά την λήξη του μαθήματος,

  2. Πρέπει να ενημερώνετε τη γραμματεία όταν πρόκειται κάποιος μαθητής να απουσιάσει. Η γραμματεία θα σας ενημερώνει για τυχόν απουσίες ή όταν κάποιος μαθητής καθυστερεί επανειλημμένα,

  3. Οι μαθητές σεβόμενοι τους εαυτούς τους, τους άλλους και το χώρο, πρέπει να προσέρχονται στο μάθημα κόσμιοι και να διατηρούν και τις αίθουσες καθαρές,

  4. Οι μαθητές πρέπει να είναι συνεπείς στα καθήκοντά τους (εργασίες) και προετοιμασμένοι για κάθε μάθημα. Κάθε φορά που κάποιος μαθητής θα έρχεται αδικαιολόγητα ανέτοιμος θα ενημερώνεστε τηλεφωνικά,

  5. Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τη γνώμη και την ιδιαίτερη προσωπικότητα των άλλων, να μην κάνουν ειρωνικά σχόλια ή αρνητική κριτική.

 Κανόνες μαζί με αγάπη

(Η κυρία Άννα Παπαευαγγέλου μαζί με μαθητές επιπέδου 200)