Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του English Language Courses

Μαθητές/τριες του Proficiency με τον Αργύρη Χατζόπουλο: Μαθητές/τριες του Proficiency με τον Αργύρη ΧατζόπουλοΜαθητές/τριες του Proficiency με τον Αργύρη Χατζόπουλο

 

Το English Language Courses είναι ένα σχολείο που στοχεύει στην κατάκτηση της Αγγλικής Γλώσσας αλλά και στη γενικότερη καλλιέργεια και μόρφωση παιδιών, φοιτητών και ενηλίκων.

Ιδρύθηκε το 2005 από τον Αργύρη Χατζόπουλο και σήμερα πλέον στα τμήματα μας φοιτούν σχεδόν 300 μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες και ενήλικες.

Το English Language Courses είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία Αγγλικής Γλώσσας, με το μεγαλύτερο αριθμό επιτυχόντων και τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στη Θεσσαλονίκη, (ήδη στα εφτά χρόνια λειτουργίας του φροντιστηρίου 661μαθητές/τριες μας έχουν πάρει πτυχία Lower, Advanced και Proficiency.

Βουχάρα Αγγελική - Επίπεδο Αdvanced  (Γ΄ Γυμνασίου)Βουχάρα Αγγελική - Κάτοχος Proficiency (Α΄ Λυκείου τότε, φοιτήτρια τώρα)